suverenitetas

suverenitetas statusas T sritis Politika apibrėžtis Išskirtinė aukščiausios politinės valdžios turėtojo galia priimti sprendimus dėl valstybės vidaus (vidinis suverenitetas) ir užsienio (išorinis suverenitetas) politikos. Terminą pirmą kartą pavartojo J. Bodinas 1576. Jis suverenitetą suvokė kaip absoliutų, neribotą ir nedalomą, todėl idealia santvarka laikė absoliučiąją monarciją. Teorijos formavimasis taip pat siejamas su N. Machiavellio, T. Hobbeso, tautos suvereniteto pradininko J.J. Rousseau bei J. Austino, iškėlusio parlamento suvereniteto idėją, darbais. 16–19 a. dažniausiai buvo suprantamas kaip absoliuti jo turėtojo (suvereno), dažniausiai monarcho, valdžia valstybės gyventojams ir nepavaldumas jokiai kitai valdžiai santykiuose su užsienio valstybėmis. Absoliutaus suvereniteto sampratą šiuolaikinėje teisės doktrinoje pakeitė riboto suvereniteto koncepcija. Pripažįstama, jog valstybės valdžia turi būti ribojama ir nacionalinės, ir tarptautinės teisės normų (įstatymo viršenybės principas). Suvereniteto ribos kelia daug diskusijų: pvz., nesutariama, ar galima pažeisti valstybės suverenitetą, jei joje šiurkščiai pažeidžiamos žmogaus teisės ar vykdomas genocidas. Dėl to JT Saugumo Taryba nesugeba priimti bendro sprendimo. LR Konstitucijos 2 str. skelbia, jog „suverenitetas priklauso Tautai“. Panašios nuostatos įtvirtintos ir daugelio kitų valstybių konstitucijose, pvz., Belgijos, Brazilijos, Bulgarijos, Estijos, Prancūzijos. Tautos suvereniteto koncepcija siejama su visuomenės sutarties teorija ir nuostata, kad jokia valdžia nėra teisėta, jei neturi tiesioginio ar netiesioginio politinės Tautos pritarimo. Todėl laikoma, jog Tauta suverenitetą įgyvendina per laisvuose rinkimuose išrinktus atstovus. Kitos tautos suvereniteto pasireiškimo forma yra piliečių dalyvavimas referendumuose, kur jie turi galimybę tiesiogiai pritarti ar atmesti pasiūlytas valstybės politikos kryptis, konstitucijos pataisas ir pan. atitikmenys: angl. sovereignty ryšiai: susijęs terminasįstatymo viršenybė susijęs terminaskonstitucija susijęs terminaskonstitucija susijęs terminasreferendumas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Look at other dictionaries:

  • suverenitetas — suverenitètas dkt. Suverenitèto atkūri̇̀mas, praradi̇̀mas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • suverenitetas — suverenitètas sm. (2) TrpŽ, DŽ, NdŽ; Š, Rtr, KŽ visiškas valstybės vidaus reikalų ir užsienio santykių tvarkymo nepriklausymas nuo kitų valstybių: Likęs Vilniuje Jogailos brolis Skirgaila ieško kelių, kaip išsaugoti Lietuvos suverenitetą rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sovereignty — suverenitetas statusas T sritis Politika apibrėžtis Išskirtinė aukščiausios politinės valdžios turėtojo galia priimti sprendimus dėl valstybės vidaus (vidinis suverenitetas) ir užsienio (išorinis suverenitetas) politikos. Terminą pirmą kartą… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • Polish–Lithuanian War — Infobox Military Conflict conflict=Polish Lithuanian War caption=Polish cavalry parade in Sejny. date=September 1 October 7, 1920 place=near Suwałki, Poland result=Polish victory combatant1=flagicon|Poland Poland… …   Wikipedia

  • Litauisch-Polnischer Krieg — Das annektierte Vilniuser Land (grün) im Jahr 1921 Polnische Kavallerieparade, Sejny, 1920 …   Deutsch Wikipedia

  • Militärische Intervention polnischer Truppen in Litauen — Das annektierte Vilniuser Land (grün) im Jahr 1921 Polnische Kavallerieparade, Sejny, 1920 …   Deutsch Wikipedia

  • Polnisch-Litauischer Krieg — Das annektierte Vilniuser Land (grün) im Jahr 1921 …   Deutsch Wikipedia

  • sanmarinietiškas — sanmariniẽtiškas, sanmariniẽtiška bdv. Sanmariniẽtiškas suverenitètas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sanmarinietiška — sanmariniẽtiškas, sanmariniẽtiška bdv. Sanmariniẽtiškas suverenitètas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • didžioji politika — statusas T sritis Politika apibrėžtis Valstybių užsienio politikos dalis, kurios turinį sudaro karo ir taikos, saugumo ir gynybos, geostrateginiai, diplomatijos ir kiti panašūs reikalai. Valstybių vyriausybių veiklos sritis, su kuria tiesiogiai… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.